مرکز خوشاآمد گویی و آموزش مکانی با تکنالوژی جدید و دوستی
محصلین با پناهدگان که فعالیت های خویش را در زمینه مستحکم بخشیدن کلتور توسعه وابتک‍ارات درلونیبورگ آغاز نموده است . این برنامه توسط
( no border academy) (willkommensinitiative) و (Leuphana University )
حمایت میشود . این مکان دارای کمپیوتر و انترنت فعال میباشد و این زمینه را مساعد میسازد که پناهنده گان در پروگرام های تدریسی کایرون یونیورسیتی وبخش آموزشی زبان آلمانی را در لوفانا یونیورسیتی به طریق انلاین به پیش گیرند . و همچنان برای کسانیکه میخواهند یک پارتینر در زبان المانی داشته باشد برایشان در این مکان خوش امیدید میگویم برای معلومات بیشتر مرکز خوشامدگویی واموزش یک مکان آزاد و راحت برای مفکوره های جدید و بروژه های کمکی برا حمایت پنانده گان می باشد . اگر شما علاقه مندی به پروگرام های دل چسپ ما را دارید میتوانید در جلسه ها هفته وار با بپیوندید هر پنجشنبه در ساعت شش ونیم عصر
مکان = bleckeder landstraße 4
و یا هم در روز های کاری از سه شنبه الی پنجشنبه از ساعت دوازده الی
شش عصر برای اشنایی از کار های خویش شما را